Autorzy Harmonii Universalis

FREDERICSON

Jon Frederickson

Jon Frederickson jest kierownikiem programu szkolenia w zakresie intensywnej krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej (ISTDP) w Washington School of Psychiatry oraz programu...

JJBŁESZYŃSKI

Jacek Jarosław Błeszyński

Prof. dr hab. Jacek Jarosław Błeszyński Doktor hab. prof. nadzw. w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej oraz prodziekan do spraw dydaktycznych Wydziału...

ATTWOOD ZD

Tony Attwood

Prof. Tony Attwood jest psychologiem klinicznym specjalizującym się w zaburzeniach ze spektrum autyzmu od 1975 roku, kiedy to ukończył psychologię...

1

Marta Bogdanowicz

Psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

xyz

xyz

xyz