Jon_Frederickson Jon Frederickson jest kierownikiem programu szkolenia w zakresie intensywnej krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej (ISTDP) w Washington School of Psychiatry oraz programu szkolenia podstawowego w Norweskim Towarzystwie ISTDP (Norwegian ISTDP Society). Jest członkiem Włoskiego Stowarzyszenia Doświadczalnej Terapii Dynamicznej (Italian Experiential Dynamic Therapy Association) w Treviso oraz
Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Prezentował swój dorobek naukowy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Danii, Norwegii, Szwecji, we Włoszech, w Polsce i Libanie.
Założył Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP Institute)