Jacek J. BłeszyńskiProf. dr hab. Jacek Jarosław Błeszyński
Doktor hab. prof. nadzw. w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej oraz prodziekan do spraw dydaktycznych Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z wykształcenia pedagog wczesnoszkolny, dyplomowany logopeda, oligofrenopedagog. Zajmuje się problematyką autyzmu i głębokich deficytów w rozwoju. Od 2009 roku kierownik Pracowni Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną. Współtwórca oddziałów Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Słupsku i Toruniu, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kwidzynie (1997–1999) i twórca Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu. Autor publikacji dotyczących problematyki wspomagania rodzin z dziećmi z autyzmem i głębokimi deficytami w rozwoju.